lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Lunds Tekniska Högskola

Aktuellt

Konferenser och evenemang

Healthy Indoor Environments
A platform focused on indoor environments in effort to combine aspects of health and sustainability with special consideration of energy efficiency.

Gilla jobbet 22-23 oktober 2014

CIB WO99 Conference 2014
Achieving Sustainable Construction Health and Safety
2-3 June 2014

Gilla jobbet 24-25 oktober 2012

Aerosols 2012 19-20 april 2012

Kontakt

Mats Bohgard
ämnesföreträdare
046-222 80 16

Erik Andersson
forskningskoordinator
046-222 91 44

Jessika Sellergren
kommunikatör
046-222 85 10

Karin Öhrvik
administrativt ansvarig
046-222 80 18

Lena Leveen
GU-administratör
Administrativt stöd åt prefekten
046-222 46 95
_________________________
Ergonomi och aerosolteknologi,
Designvetenskaper

Box 118, 221 00 Lund
Sölvegatan 26, Lund
Fax: 046-222 44 31

Hitta hit