lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2016-09-28

Lyssna på forskare från Ergonomi och aerosolteknologi på biblioteken i höst

Välkomna att lyssna på forskare från Ergonomi och aerosolteknologi vid Designvetenskaper som under höstens forskarturné ger populärvetenskapliga föreläsningar för allmänheten på Skånes

[...]

2016-09-23

Robotar utvecklas med felaktig bild av äldre användare

Med en allt äldre befolkning är det nödvändigt att hitta nya sätt att arbeta med hemvård, och robotteknik kan vara ett

[...]

2016-09-13

Kulturnatten på IKDC 17 september kl 17-21

Kom och ta del av ett interaktivt program om ”Framtidens Lund” på Kulturnatten på Ingvar Kamprad designcentrum

[...]