lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2017-04-22

Hur påverkar digitaliseringen vårt sätt att arbeta?

Calle Rosengren är arbetsmiljöforskare vid Designvetenskaper och deltar i seminariet ”Integritet i det digitala samhället” den 28 april. Hur ser du på det digitala samhället?−

[...]

2017-04-21

"Arbetets tid och rum luckrades upp"

Digital teknik ger oss möjligheten att arbeta på flera platser, och att kombinera arbete med familjeliv. Men det

[...]

2017-03-29

E-hälsostöd ska minska stressen och pressen för de anställda när de ger sjukvård i hemmet

När alltmer avancerad sjukvård flyttar hem till patienten, blir en växande del av vårdarbetet ett ensamarbete som kan

[...]