lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2018-04-17

Vårt allt varmare klimat påverkar arbetslivet

Människor som arbetar i varma klimat är en utsatt grupp när klimatförändringarna bidrar till allt högre temperaturer. Att arbeta i hetta kan leda till värmestress med negativa hälsoeffekter

[...]

2018-04-16

Kunskapsbrist om riskerna - heldag om nanosäkerhet

I framtiden har nanoteknologin stor potential att förändra och förbättra våra liv. Samtidigt finns få studier om

[...]

2018-04-11

Välkommen till nanoåldern!

Ett symposium om nanosäkerhet och hållbar nanohantering — så här kan vi hantera nanomaterialens hela livscykel

[...]