lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2016-02-09

Praktiska utmaningar med robotar - föreläsning på hjälpmedelsmässa 9-10 mars

Det är dags att ta din medicin. Det är roboten Hobbit som påminner. Än är tekniken ny och förfining krävs, men i framtiden kan interaktiva robotar som kommer när man kallar på dem vara

[...]

2016-02-03

Nanopartiklar - hot eller möjlighet? Föreläsning på Bjärreds bibliotek 9 februari

– Nanotekniken ses i dag som lösningen på många av våra problem. Visionerna är att den kommer att rädda världen och få

[...]

2016-02-03

När jorden blir varmare ökar riskerna

Den globala uppvärmningen har stor inverkan på arbetsförhållandena, framför allt för dem som jobbar utomhus. Förutom

[...]

Kontakt

Mats Bohgard
ämnesföreträdare
046-222 80 16

Erik Andersson
forskningskoordinator
046-222 91 44

Jessika Sellergren
kommunikatör
046-222 85 10

Karin Öhrvik
administrativt ansvarig
046-222 80 18

Lena Leveen
GU-administratör
Administrativt stöd åt prefekten
046-222 46 95

Ergonomi och aerosolteknologi,
Designvetenskaper

Box 118, 221 00 Lund
Sölvegatan 26, Lund
Fax: 046-222 44 31

Hitta hit