lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2018-12-05

”Behövs krav på ljustillverkarna att redovisa utsläpp”

Trots att levande ljus kan avge hälsofarliga sotpartiklar så finns det idag inga krav på ljustillverkarna att redovisa vad ljusen släpper ut och hur det påverkar hälsan. – Idag har kunden

[...]

2018-11-12

3,5 miljoner till forskning om vinterkräksjuka

Nu står säsongen för vinterkräksjukan för dörren. Virusinfektioner drabbar både patienter och personal i vården och

[...]

2018-11-11

3,6 miljoner till forskning om ”sotbyggstenar i förbränningsemissioner”

Vetenskapsrådet har beviljat 3,6 miljoner till projektet  “Sotbyggstenar i förbränningsemissioner: Implikationer

[...]