lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2017-03-14

"Man måste se kontoret holistiskt"

Införandet av aktivitetsbaserade kontor överallt är som ett stort experiment, och ingen vet om det är bra. Det borde undersökas ordentligt först, tycker forskaren Aneta Wierzbicka Aneta

[...]

2017-02-01

Hemsjukvård ska inte ge sjukhuskänsla - men ändå erbjuda en god arbetsmiljö

I hemsjukvård och hemtjänst måste de anställda ha en bra arbetsmiljö, utan att hemmet blir som en sjukhussal. Det

[...]

2017-01-31

Delta i en global undersökning om klimatförändringar och temperaturupplevelser!

Vi söker dig som är mellan 19 och 29 år och studerar eller arbetar vid ett svenskt universitet.

[...]