lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2017-10-06

Mäta och bedöma risker med nanoämnen svår utmaning för forskarna

I ett projekt som fått stöd från Afa Försäkring har forskare undersökt exponeringen för tillverkade nanopartiklar vid fem olika företag i Sverige. Förenklade mätmetoder kan visa på om

[...]

2017-10-06

Olika syn på gränsvärden för nanomaterial i Sverige och Danmark

Det behövs särskilda gränsvärden för ämnen i nanostorlek. Detta är forskare i Lund och Köpenhamn eniga om. Men de två

[...]

2017-09-27

Nytt EU-projekt ska leda till ökad klimatberedskap

Intensiteten och frekvensen av extremt väder ökar med klimatförändringar. Samhället måste öka beredskapen för att

[...]