lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2017-01-09

Nya idéer och ny teknik för bättre inomhusmiljö

Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus och inomhusmiljön påverkar därför i hög grad vår produktivitet, kreativitet och hälsa. Hur kan värmesystem, ventilation och människor samverka på ett

[...]

2016-12-19

Kan nanopartiklar leda till effektivare diagnostisering av lungsjukdomar?

−There is a need for efficient techniques to assess abnormalities in the peripheral regions of the lungs, for example,

[...]

2016-12-01

Ny teknik för bättre inomhusmiljö - frukostseminarium 15 december

Välkommen på frukostseminarium om ny teknik för bättre inomhusluft15 december kl 8.30-10.00 Anmäl dig till

[...]