lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2017-09-15

Nätjournaler ställer nya krav på vårdpersonal

Nätjournaler kan öka patienternas delaktighet och insyn i vården. Men det nya arbetssättet påverkar också arbetsmiljön i vården negativt. Personalen är osäker på vad de ska skriva och anser

[...]

2017-09-11

Välkommen på en öppen föreläsning om synergonomi

Den 9 november 2017, kl 13-17 håller Hillevi Hemphälä (PhD) en öppen föreläsning om Synergonomi på IKDC i Lund. Ta

[...]

2017-09-09

Ökad oro för hot efter nätjournaler

Över 40 procent av läkarna i vuxenpsykiatrin säger att elektroniska journaler som är tillgängliga för patienterna på

[...]