lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2016-05-02

Avancerade partikelmätningar i enkel miljö - artikel i LUM april 2016

− Det är lite speciellt att åka hit och arbeta. Jag slås av kontrasten mellan ödsligheten i den storslagna naturen och den moderna tekniken som hämtar in partikeldata som forskare i hela

[...]

2016-03-23

Vatten är oslagbart - artikel i LUM

– Först känns det väldigt varmt, svettigt och lite klaustrofobiskt, men efter ett tag vänjer man sig vid värmen och det

[...]

2016-02-29

Praktiska utmaningar med robotar - föreläsning på hjälpmedelsmässa 9-10 mars

Det är dags att ta din medicin. Det är roboten Hobbit som påminner. Än är tekniken ny och förfining krävs, men i

[...]

Kontakt

Mats Bohgard
ämnesföreträdare
046-222 80 16

Erik Andersson
forskningskoordinator
046-222 91 44

Jessika Sellergren
kommunikatör
046-222 85 10

Karin Öhrvik
administrativt ansvarig
046-222 80 18

Lena Leveen
GU-administratör
Administrativt stöd åt prefekten
046-222 46 95

Ergonomi och aerosolteknologi,
Designvetenskaper

Box 118, 221 00 Lund
Sölvegatan 26, Lund
Fax: 046-222 44 31

Hitta hit