lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2019-09-19

På tal om e-hälsa – på Bokmässan

Digitaliseringen inom hälsa, vård och omsorg är i full gång, men vad innebär e-hälsa för patienter, personal och samhället i stort? Frågan ställs i boken ”På tal om e-hälsa”. – E-hälsa

[...]

2019-09-19

Vilken typ är du på jobbet?

Arbetsmiljö. Vem är du – en separerare eller kanske en integrerare? Mobiler och bärbara datorer har skapat ett

[...]

2019-08-14

Hållbart arbetsliv – men hur?

DAGENS ARBETSLIV är sällan en nio-till-fem-historia. Idag kan vi ofta styra när, var och hur vi arbetar. Hur ska vi

[...]