lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2019-12-12

Finansiering till forskning om digitaliseringens effekter på arbetsmiljön

AFA Försäkring satsar nu, på uppdrag av arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionssektorn, 37 miljoner kronor på nio forskningsprojekt om digitaliseringens effekter på arbetsmiljön.

[...]

2019-12-11

Energieffektiv ventilation för sjukhus

Infektionskänsliga salar på sjukhus liksom industriella renrum behöver en extremt energikrävande ventilation. Ofta

[...]

2019-12-04

Nano – små saker spelar stor roll med säkerhetsperspektiv i fokus

Nanoteknologi kan förändra våra liv till det bättre och under de senaste decennierna har nanoteknologin blivit en allt

[...]