lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Nyheter

2020-11-25

Ny forskning om nanomaterial i byggbranschen kan förebygga hälsorisker

Nanopartiklar med särskilt framtagna egenskaper används allt oftare i byggmaterial. Idag saknas kunskap om hur vanliga dessa material är och hur de påverkar hälsan. Christina Isaxon, vid

[...]

2020-11-24

Pris till exjobb i riskhantering

IPS, Intressentföreningen för processäkerhet, har tilldelat LTH-studenten Matthias Seth pris för bästa examensarbete

[...]

2020-11-19

Arbetsliv i omvandling – nytt nummer om socionomers arbetsmiljö

Arbetsliv i omvandling är en vetenskaplig refereegranskad skriftserie som ges ut av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds

[...]