lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt

Man måste kunna lita på sin robot

Hjälprobotar förväntas ta större plats i hemmen i takt med att tekniken utvecklas och andelen äldre ökar. Nya resultat från ett studentprojekt tyder på att robotar bör ha mer mänskliga drag för att skapa tillit hos de äldre. Projektet presenteras imorgon, den 16 december kl 9.15 på LUX sal C:121. Samma dag presenteras även fjorton andra studentprojekt från kursen ”Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter” som görs i samarbete mellan institutionen för designvetenskaper och avdelningen för kognitionsvetenskap.

Läs hela nyheten här

I menyn till vänster listas nyheter och aktuella händelser på EAT.

Sidansvarig:

Kontakt

Mats Bohgard
ämnesföreträdare
046-222 80 16

Jessika Sellergren
kommunikatör
046-222 85 10