lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

4 miljoner till forskning om luftburen smitta - januari 2015

Smittsamma sjukdomar är ett arbetsmiljöproblem för de anställda i vården. Utbrott av epidemier, då såväl patienter som anställda blir smittade, ökar arbetsbelastningen och stressen. Mats Bohgard på Ergonomi och aerosolteknologi vid LTH ska leda ett projekt som får 4 244 000 kronor från AFA Försäkring för att undersöka hur man i vårdmiljöer kan minska luftburen smitta, som till exempel utbrott av vinterkräksjuka.

I projektet kommer forskarna bland annat att undersöka hur man kan minska smittspridningen genom förbättringar inom olika områden: inomhusklimat, ventilation, lokaler, vårdrutiner och organisation.

Kontaktuppgifter : Mats Bohgard, professor, Lunds Tekniska Högskola (Lunds universitet), Institutionen för designvetenskaper, 046 222 80 16, 070 859 13 92, mats.bohgard@design.lth.se

Sidansvarig: