lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Airborne Bacteria in Operating Rooms - exjobbspresentation 21 december 2012

Filip Grantén presenterar sitt examensarbete i aerosolteknologi fredagen den 21 december kl 13.15 i sal DC:304. Handledare är Jakob Löndahl.

Titel: Airborne Bacteria in Operating Rooms – Correlations between particles, activities and other variables during live surgery

Sidansvarig: