lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Analys av arbetsprocessen för MTO-utredning - exjobbspresentation 10 oktober

Helene Degerman och Markus Karlsson presenterar sitt examensarbete inom riskhanteringsprogrammet:

Analys av arbetsprocessen för MTO-utredning vid OKG AB – förslag till förbättringar.

Tid: fredag den 9/10 kl 10.15
Lokal: sal 467
Se inbjudan och mer information i bilaga

Välkomna!

Sidansvarig: