lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Aneta Wierzbicka på EAT får finansiering från Vinnova

Disputerade kvinnliga forskare behöver bättre karriärmöjligheter. 17 kvinnor får nu upp till halva lönen betald för att jobba i en ledande forskningsmiljö genom VINNOVAs VINNMER-program.

Aneta Wierzbicka på EAT är en av forskarna som får bidrag. Läs mer.

Sidansvarig: