lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Anslag till verktyg för att utveckla fartygs arbetsmiljö - 26 juni 2014

En tredjedel av alla anmälda arbetsolyckor ombord på fartyg beror på den fysiska arbetsmiljön. Trots det finns inom sjöfarten ingen tradition av att använda verktyg för att visualisera och simulera när man analyserar arbetsmiljön. 

Mikael Blomé, Lunds Tekniska Högskola, får 587 000 kr från AFA Försäkring för ett projekt där han för sjöfartsbranschen ska vidareutveckla ett befintligt simuleringsverktyg, som man också kan använda när man utformar nya fartygsmiljöer.

Kontaktuppgifter: Mikael Blomé, Tekn Dr. Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för designvetenskaper. Telefon: 046-222 80 67, E-post: mikael.blome@design.lth.se

Sidansvarig: