lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Arbete och teknik på människans villkor

Den nya och unika boken Arbete och teknik på människans villkor har lanserats av Prevent i samarbete med ett antal forskare och lärare vid olika universitet i Sverige. Det är ett läromedel om att utforma produkter och arbetsplatser med hänsyn till människans förmåga och begränsningar.

- Arbete och teknik på människans villkor" är en unik bok eftersom det inte finns någon annan så grundläggande litteratur som fört samman fysiska och psykiska aspekter av samspelet mellan människa och teknik, konstaterar professor Mats Bohgard vid Institutionen för designvetenskaper, Ergonomi och aerosolteknologi, LTH, Lunds universitet och Arbetsmiljöhögskolan. Mats Bohgard är en av de forskare/lärare som varit drivande i arbetet med den nya läroboken. Han fortsätter:

- Dessutom är boken skriven av aktiva lärare/forskare, vilket också gör den speciell. Boken är anpassad till studiesituationen samtidigt som den tar upp de allra senaste kunskaperna om människa och teknik. Den kan fungera som uppslagsbok för många olika grupper och finns också nu också i en engelsk version ”Work and Technology on Human Terms”

Arbetsmarknadens parter står bakom boken. Från Ergonomi och aerosolteknologi deltar ett flertal forskare/lärare i denna nya lärobok:

Maria Albin, Arbets- och Miljömedicin, skrev kapitlet "Kemiska hälsorisker" tillsammans med Mats Bohgard, Ergonomi och aerosolteknologi, LTH; Gerd Johansson, Fredrik Rassner, Lars-Göran Swensson, Ingvar Holmér, Roland Akselsson och Mats Bohgard, Ergonomi och aerosolteknologi, har gemensamt skrivit kapitlet "Fysikaliska faktorer"; Roland Akselsson, Ergonomi och aerosolteknologi, skrev kapitlet "Säkerhet och risk"; Per Odenrick, Ergonomi och aerosolteknologi, är medförfattare till kapitlet "Utvecklingsprocesser".

Läs mer här

Sidansvarig: