lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Avslutningsseminarium i kursen Patientsäkerhet 25 januari 2012

Välkommen till avslutningsseminarium i kursen Patientsäkerhet onsdagen 25 januari kl 09:00-13:00 på Designcentrum, Stora hörsalen.
Kursens deltagare presenterar sina projektarbeten och inbjudna företrädare från Trafikverket, Landstinget i Kalmar län samt Vårdförbundet talar om hur de arbetar för att nå nollvision i olyckor/skador.

Program
9.00–9.15 Välkommen och kort introduktion
9.15–10.00 Föredrag av Lars Ekman
10.00–11.30 Kaffe och posterpresentationer 
11.30–13.00 Föredrag av Stefan Jutterdal och Monica Näslund samt därefter paneldebatt med alla tre presentatörer

Lars Ekman, trafiksäkerhetsexpert vid Trafikverket, berättar om framgångsfaktorer i Trafikverkets framgångsrika nollvision.Stefan Jutterdal, företrädare med ansvar för Patientsäkerhet, Landstinget i Kalmar län, berättar hur och med vad de arbetar för att nå en nollvision.Monica Näslund, företrädare för Vårdförbundet, berättar hur de arbetar med olika påtryckningsmedel jobbar för en nollvision.Lars, Stefan och Monica deltar slutligen i en avslutande paneldebatt där åhörarna får ställa frågor och diskutera med dem.

Anmäl ditt deltagande via email till: lena.leveen@certec.lth.se  
Seminariet är kostnadsfritt.
Adress: IKDC, Sölvegatan 26, Lund
Hitta hit: www.design.lth.se/om_institutionen/hitta_hit/

Sidansvarig: