lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Disputation i Aerosolteknik 18 februari 2011

Andreas Dahl disputerar i Aerosolteknik den 18 februari 2011 med avhandlingen
Aerosol Measurements as Applied for Exposure Characterization.

Disputationen äger rum i Stora hörsalen på Ingvar Kamprad Designcentrum, Sölvegatan 26, Lunds Tekniska Högskola klockan 9.15.

Opponent är professor Wolfgang Koch, Hannover, Tyskland.

Välkomna!

Sidansvarig: