lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Disputation i Arbetsmiljöteknik 9 december 2011

Faming Wang försvarar sin avhandling i Arbetsmiljöteknik med titeln Clothing Evaporative Resistance: Its Measurements and Application in Prediction of Heat Strain. Opponent är professor professor Hein Daanen, Nederländerna.
Tid: 9 december 2011 kl 13.15
Plats: sal A:C, A-huset, Sölvegatan 24, Lunds Tekniska Högskola.

Sidansvarig: