lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Disputation i Arbetsmiljöteknik - 4 oktober 2013

Jonas Borell disputerar i Arbetsmiljöteknik den 4 oktober 2013 med avhandlingen 
Learning for Safety - Improvements of Swedish Authorities' Toolkits for Societal Resilience.

Disputationen äger rum i Stora hörsalen på Ingvar Kamprad Designcentrum, Sölvegatan 26, Lunds Tekniska Högskola klockan 10.15.
Opponent är professor Ove Njå, Norge.

Välkomna!

Sidansvarig: