lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Disputation i riskhantering 15 juni 2011

Sven Ternov disputerar i riskhantering den 15 juni 2011 med avhandlingen

Learning for safety in health care and air traffic control.

Disputationen äger rum i Stora hörsalen på Ingvar Kamprad Designcentrum, Sölvegatan 26, Lunds Tekniska Högskola klockan 10.15.

Opponent är dr Arnab Majumdar, Storbritannien.

Välkomna!

Sidansvarig: