lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete i interaktionsdesign - presentation 25 november 2013

Sofie Eliasson och Jessika Nilsson presenterar sitt examensarbete i Interaktionsdesign måndagen den 25 november, kl 15.15 i sal DC:467.

Titel: Optimisation of usability testing using a tablet - An implementation

Handledare: Kirsten Rassmus-Gröhn
Examinator: Joakim Eriksson
Opponenter: Marcus Malmberg och Emil Nikander

Välkommen!

Sidansvarig: