lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskare tar helhetsgrepp om inomhusmiljön

– Vi tillbringar nittio procent av tiden inomhus i vårt land. Då kan man förstå hur viktig inomhusmiljön blir. Idag handlar det mycket om att bygga så att vi sparar energi men det får inte ske på bekostnad av hälsan och hur vi mår.

Det säger Aneta Wierzbicka, forskare vid Ergonomi och aerosolteknologi, som är projektledare för det forskningsprojekt kring inomhusmiljö som startar senare i år vid Pufendorfinstitutet i Lund. Forskare från Lunds universitet kommer under ett år att mötas regelbundet för att utbyta kunskap och bolla idéer om framtida forskningsprojekt.

Läs mer i Vetenskap och hälsa 2014-09-02

Sidansvarig: