lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskning ska förbättra hemsjukvårdens arbetsmiljö - oktober 2013

Hur kan man utforma möbler och utrustning som ger anställda i hemsjukvården god arbetsmiljö och samtidigt behåller hemmets atmosfär? Professor Gerd Johansson, Institutionen för design– vetenskaper vid Lunds universitet, får 3 000 000 kr av AFA Försäkring för att utveckla och utvärdera lösningar, som går att anpassa till olika förhållanden vid vård i annans hem.

Läs hela pressmeddelandet 2013-10-18

Sidansvarig: