lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Gunilla Wieslander på Lise Meitner-professuren i höst

Gunilla Wieslander kommer under perioden 1 juli – 31 december 2009 upprätthålla Lise Meitner-professuren vid LTH och Institutionen för designvetenskaper, Ergonomi och aerosolteknologi.

Gunilla Wieslander är docent och överläkare på Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset. Hon  har lång erfarenhet av framgångsrik forskning kring miljöfaktorers inverkan på sjukdom och hälsa. Hon är en av landets ledande experter på inomhusmiljöns betydelse för hälsan.

Sidansvarig: