lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Hälsoeffekter av dubbelexponering för partiklar och buller

Exponering för buller och för luftburna partiklar är en riskfaktor för hjärtkärlsjukdomar och dödlighet. Anders Gudmundsson, Mats Bohgard och Maria Albin på Lunds tekniska högskola och Lunds universitet forskar inom detta område.

Se Formas film om forskningen 

Sidansvarig: