lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Hälsosamma inomhusmiljöer - seminariedag 28 maj 2015

Vad är det som påverkar vår hälsa i inomhusmiljön? Vad krävs för att skapa hälsosamma inomhusmiljöer?

Det finns många faktorer som påverkar oss i inomhusmiljön. Att bara studera en sak i taget, som till exempel partiklar i luften, fukt i byggnadskonstruktioner, ljudmiljö eller kemiska emissioner, räcker inte. Alla faktorer samverkar och påverkar oss och de samspelar även med individens fysiologiska och psykologiska förutsättningar vilket gör området svårutforskat.

-Vi måste diskutera detta tillsammans utifrån olika perspektiv och människans välbefinnande måste vara utgångspunkten, säger Aneta Wierzbicka som är aerosolforskare vid LTH och koordinerar forskningssatsningen.

Forskare från olika discipliner inom Lunds universitet har sedan i höstas diskuterat dessa frågor inom ett Pufendorftema fokuserat på hälsosamma inomhusmiljöer. Nu håller de sitt slutseminarium och presenterar arbetet samt ger förslag på angelägna områden för framtida forskning kopplade till inomhusmiljö och hälsa.

När: Torsdagen den 28 maj 2015 klockan 9.00-16.00
Var: Stora hörsalen, Ingvar Kamprad Designcentrum, Sölvegatan 26, Lund
Vad: Hälsosamma inomhusmiljöer.

Registrera dig här. Kostnadsfri fika och lunch ingår. http://www.pi.lu.se/verksamhet/tema-healthy-indoor-environments/healthy-indoor-enivironments-final-seminar-28-may

Välkomna!
Aneta Wierzbicka, forskare i aerosolteknologi, Ergonomi och aerosolteknologi, Lunds Tekniska Högskola aneta.wierzbicka@design.lth.se, 046-222 40 14

Pufendorfinstitutet är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut där forskare möts och arbetar med samhällsaktuella frågeställningar under kreativa former. Institutet vill vara en mötesplats för nya idéer och en språngbräda för nya satsningar. Ett Pufendorftema är en eller flera aktuella frågeställningar som forskarna arbetar med tillsammans med ett multidisciplinärt synsätt. Pufendorfinstitutets hemsida: http://www.pi.lu.se/

Sidansvarig: