lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Hur får vi hälsosamma inomhusmiljöer?

Mycket forskning har gjorts för att det ska byggas sunda och välventilerade hus. Ändå upphör inte larmen. Vanligast är kanske att barn och personal blir sjuka av mögel i förskolor och skolor, men det finns också andra faktorer som påverkar hälsan och som vi har dålig koll på.

– Hälsoeffekterna kanske upptäcks först efter flera år, säger Aneta Wierzbicka, aerosolforskare vid Ergonomi och aerosolteknologi, Lunds universitet.

Hur får vi hälsosamma inomhusmiljöer? - artikel i LUM 2015-04-10

Sidansvarig: