lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Jenny Rissler på EAT får forskningsmedel från Vinnova

Disputerade kvinnliga forskare behöver bättre karriärmöjligheter. 21 kvinnor får nu upp till halva lönen betald för att jobba i en ledande forskningsmiljö genom VINNOVAs VINNMER-program.

Jenny Rissler på EAT är en av forskarna som får bidrag. Läs mer.

Sidansvarig: