lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

KOL-sjuka far i sig mer avgaser - augusti 2012

Personer som lider av lungsjukdomen KOL får i sig mer avgaspartiklar och luftföroreningar än friska personer. Det visar en studie gjord av LTH-forskaren Jakob Löndahl. Fenomenet kan delvis förklara KOL-patienters ökade känslighet för smutsig luft.

Läs mer om Jakob Löndahs forskning på LU:s nyhetssidor

Sidansvarig: