lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kunskapskanalen visar föreläsningar från EAT den 27 och 28 september

Kunskapskanalen visar föreläsningar från EAT den 27 september kl 16.25-19.00 och den 28 september kl 16.40-19.00. Föreläsningarna ingår i Institutionen för designvetenskapers seminariedag Design för hållbarhet. Moderator: Bodil Jönsson.

 • Tillgänglig kollektivtrafik med Virtual reality
  Att använda kollektivtrafiken är i dag svårt eller omöjligt för många människor med funktionshinder. Med Virtual Reality-teknik kan man få fram kunskap om hur förbättringar bör göras. Mattias Wallergård forskar och undervisar om virtual reality och interaktionsdesign.
 • Boendet som bas för hållbar utveckling
  Hur skapar vi mångfunktionella, urbana strukturer som är hållbara, flexibla och ger utrymme för människor med olika livsstilar? Elisabeth Dalholm Hornyánszky är arkitekt och undervisar i bostadsplanering och hållbar utveckling.
 • Liten, mindre, minst - om luftburna partiklars hälsoeffekter
  Exponering av vissa typer av partiklar har visat sig ha tydliga samband med sjukdomstillstånd. Hur minskar vi halterna av de skadliga varianterna? Jenny Rissler forskar om luftburna partiklars häsloeffekter.
 • Kyla och värme – vad tål människan?
  Hur anpassar vi oss till ett klimat som påverkas av global uppvärmning? Ingvar Holmér undervisar och forskar om hur människans hälsa och arbetsförmåga påverkas av tungt arbete och extrema miljöer.
Sidansvarig: