lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Licentiatseminarium 14 april 2014

Välkommen till Karin Lundgrens licenciatseminarium!

Den 14 april kl 10.15 presenterar Karin Lundgren, i forskarutbildningsämnet Arbetsmiljöteknik, sin licentiatuppsats How will climate change working life? - Impacts of heat on productivity and health

Seminariet kommer att hållas i sal 567, Ingvar Kamprads Designcentrum, IKDC, Sölvegatan 26, Lund

Examinator: Forskare Erik Johansson, Housing Development Management, LTH
Opponent: Universitetslektor Joakim Rocklöv, Global Hälsa och Epidemiologi; Umeå universitet

Sidansvarig: