lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Licentiatseminarium i riskhantering 17 juni 2011

Den 17 juni kl. 10.15-12.00 presenterar AnnSofie Fyhr på  EAT sin licentiatuppsats Risks in the chemotherapy process and possibilities for improvement.

Seminariet kommer att hållas kl 10.15 i sal DC:304, Ingvar Kamprads Designcentrum, IKDC, Sölvegatan 26, Lund, John Ericssons väg 3, Lund.

Diskussionsledare: Gudbjörg Erlingsdottir, EAT

Examinator: Aneta Wierzbicka, EAT

Är du intresserad av att läsa avhandlingen innan vänligen kontakta AnnSofie annsofie.fyhr@design.lth.se

Välkommen!

Sidansvarig: