lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Luften är fri - Teknik- och naturvetarcirkeln 27 februari 2013

Luften är fri! - om partiklar du får på köpet när du andas

Christina Isaxon på Ergonomi och aerosolteknologi föreläser på Teknik- och naturvetarcirkeln den 27 februari kl 19.30-21.00. Platsen är Palaestras hörsal i Lund.

Varje kubikcentimeter av luften omkring oss innehåller tusentals partiklar. Var kommer dessa ifrån? Hur stora är de? Vad händer med dem (och med oss) när vi andas in dem?

Föredraget handlar om både naturliga och antropogena partikelkällor, hur partiklarnas storlek avgör deras öde, både i atmosfären och i våra lungor. Det kommer också att handla om vad de olika sätten att ange partikelkoncentration i luften faktiskt ger för information, och om hur vi forskare i aerosolgruppen arbetar för att få reda på mer om hur partiklarna påverkar vår hälsa.

Sidansvarig: