lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Lung deposition of nano particles - exjobbspresentation 14 december 2012

Jonas Jacobson presenterar sitt examensarbete i aerosolteknologi fredagen den 14 december kl 13.00 i sal DC:567. Handledare är Jakob Löndahl.

Titel: Lung deposition of nano particles as a possible method for diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease

Sidansvarig: