lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Mångsidig forskning om hetta och hälsa - artikel i LUM 2013-05-22

Redan nu sliter miljoner arbetare världen över i temperaturer över 30 grader, och fler blir det i takt med den globala uppvärmningen. LU har flera forskargrupper som på olika sätt studerar kopplingen mellan klimatförändringar och hälsa.

– Problemet med värme som skadar hälsan gäller inte bara framtiden. Det är redan här, säger doktoranden Karin Lundgren från Institutionen för ergonomi och aerosolteknologi.

Läs hela artikeln i LUM 2013-05-22

Sidansvarig: