lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Metalunds forskningsseminarier våren 2012

 

Välkommen till vårens forskningsseminarier inom Metalund!
Seminarierna äger rum på fredagar kl 11.00-12.00 och är öppna för alla.
 
Vårens program

Metalund är ett forskningsprogram med fokus på faktorer i arbetsmiljö och yttre miljö som är av väsentlig betydelse för de stora folksjukdomarna. Exempel på sådana exponeringar är luftföroreningar (inklusive nanopartiklar), fysisk belastning, buller, psykologisk stress, tungmetaller och persistenta miljögifter. 

Metalund består av forskargrupper vid Ergonomi och aerosolteknologi på Institutionen för designvetenskaper, LTH och Arbets- och miljömedicin på Medicinska fakulteten. Grupperna arbetar integrerat med stress, muskuloskeletala besvär, diabetes/njursjukdom, hjärt-/kärlsjukdom, luftvägssjukdom, cancer och reproduktion.

Sidansvarig: