lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Miljöer som påverkar hälsan - nya resultat presenteras 30 maj 2011

Mycket i vår arbetsmiljö och annan yttre miljö påverkar folkhälsan. Det kan forskare konstatera tack vare nya mätmetoder och forskningsresultat. Inom Lunds universitet finns sedan flera år kompetenscentrum Metalund, där ungefär hundra forskare arbetar med allt från grundforskning till design av arbetsmiljöer.

Nu inbjuder Metalund till ett öppet möte där nya forskningsresultat presenteras. Resultaten handlar om stresspåverkan, giftiga metaller i omgivningen, luftföroreningar och hälsa, fysisk belastning vid arbete i livsmedelsbutik, utformning av arbetsmiljön vid kirurgiska operationer på sjukhus, riskanalys och riskhantering.

Kom och lyssna och ställ just dina frågor om hur miljö och arbetsmiljö påverkar hälsan.

När: måndagen 30 maj kl 09.30 -15.30

Var: Stora Hörsalen på Ingvar Kamprad Designcentrum, Sölvegatan 26, Lunds universitet, LTH, Lund

Mötet är kostnadsfritt. Lunch ingår. Anmälan före den 23 maj till lena.leveen@certec.lth.se

Vid mötet medverkar även Metalunds referensgrupp: Sten Gellerstedt, arbetsmiljöansvarig LO, Bodil Mellblom, arbetsmiljöansvarig Svenskt Näringsliv, Jan Andersson, f d EU-parlamentsledamot (S), Staffan Appelros, f d riksdagsledamot (M), Ethel Forsberg, konsult, f d generaldirektör Kemikalieinspektionen, Peter Pärt, rådgivare i Europakommissionen, Karin Svensson Smith, f d riksdagsledamot (MP)

För mer information, kontakta Mats Bohgard, professor i aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola: 046-222 80 16, 0708-59 13 92, Mats.Bohgard@design.lth.se eller Maria Albin, docent och överläkare, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, tel: 046-17 31 59, Maria.Albin@med.lu.se

Klicka nedan för detaljerat program.

Sidansvarig: