lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Molnen i Amazonas avslöjar luftföroreningar

Att luftföroreningar gör moln tätare, något som i sin tur mildrar växthuseffekten, det vet forskare redan. Däremot vet de inte hur ”förorenade” molnen är. Nu har en forskargrupp studerat moln i en helt ren miljö i Amazonas. Resultaten, som publiceras i det senaste numret av Science, visar att molnen där har en helt annan kemisk sammansättning. De tyder också på ett sinnrikt samspel mellan regnskogens växter och moln.

Läs hela pressmeddelandet här

Sidansvarig: