lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nanoexponering i arbetsmiljön - juni 2015

Den ökade användningen av nanoteknik och nanomaterial kan innebära nya arbetsmiljörisker och det saknas bra sätt att mäta exponeringen. På Ergonomi och Aerosolteknologi, Designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola, jobbar Joakim Pagels och kollegor sedan ett och ett halvt år med ett treårigt projekt för att kartlägga exponering vid industriell tillverkning och hantering av nanomaterial.

Kontakt Joakim Pagels, joakim.pagels@design.lth.se 

Läs artikeln Mäter nanoexponeringen i arbetsmiljön i Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift nr 4 Juni 2015.

Sidansvarig: