lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nanosäkerhet – Från arbetsplatsexponeringar till toxiska effekter, workshop 2013-02-28

Nanosäkerhet – Från arbetsplatsexponeringar till toxiska effekter

Ett samarrangemang mellan Ergonomi och aerosolteknologi och Det nationale centra för arbetsmiljöforskning, Köpenhamn.

Torsdag 28 februari, 10.15-16.00 (labvisit and coffee from 9.30)

Ingvar Kamprads Designcentrum,  Stora Hörsalen

Kontakt: joakim.pagels@design.lth.se 

 

Sidansvarig: