lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Ny mätmetod upptäcker lungemfysem tidigt

Med en ny mätmetod hoppas man kunna hitta tecken på lungemfysem på ett tidigare stadium än man tidigare har kunnat. En liten mängd nanopartiklar tillsätts inandningsluften och därefter mäts hur stor mängd partiklar som finns kvar vid utandning och på så vis kan man få en indikation på sjukdom.

Jakob Löndahl, docent i aerosolteknik och Per Wollmer, professor i klinisk fysiologi och nuklearmedicin vid Lunds universitet är forskarna bakom tekniken. De hoppas att den ska kunna komplettera och delvis ersätta andra typer av lungundersökningar som görs med t.ex. CT (digital skiktröntgen). 

Lungemfysem räknas in under folksjukdomen KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) som varje år orsakar 2500-3000 dödsfall i Sverige.

Framtidens hälsoundersökningar på prov i SCAPIS – artikel Lunds universitet 2015-04-13

Sidansvarig: