lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Pris till Karin Lundgren för poster på konferens - juni 2015

Karin Lundgren, doktorand på Ergonomi- och aerosolteknologi, Designvetenskaper, vann Student’s Poster Competition Runners-up pris på 100 dollar på The 31st International Congress on Occupational Health i Seoul, Sydkorea i juni 2015. Titel på postern: What is the role of traditional fermented foods to prevent heat stress at work?

Postern bygger på en fältstudie i Chennai, Indien och presenterar en labbstudie som undersökt de egenskaper en traditionell dryck har på den arbetande människan i värme. Att dricka en utspädd yoghurtdryck "buttermilk" är vanligt på arbetsplatser runt om i Indien och i andra varma länder, och sägs ha fördelar när det gäller hantering av värmestress. Liknande studier har utförts på traditionella drycker såsom kokosvatten. Studien är en interventionsstudie och involverar 3 timmars medeltungt arbete utförs med samma varma kontrollerad miljö (hetaste arbetsplatsen i Chennai, Indien omkring 35 grader och 60% relativ luftfuktighet). Tre interventioner har testats: uttorkad (utan vätska), vatten- eller buttermilk. Resultaten från studien sammanställs just nu.

The International Commission on Occupational Health (ICOH) arrangerade konferensen som attraherar akademiker såväl som företag, internationella organisationer och praktiker som alla har arbetsmiljö som gemensamt intresse. Läs mer på konferenshemsidan.

Sidansvarig: