lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Skånetrafikens nya biljettautomater - exjobbspresentation 25 september

Fredag 25 september presenterar Jacob Gudiol sitt examensarbete Utvärdering av användbarheten och förslag till förbättringar i Skånetrafikens nya biljettautomater.

Jacob har analyserat det befintliga gränssnittet till Skånetrafikens nya biljettautometer med olika metoder, bl a expertutvärderingar och heuristisk analys med guidelines. Han har sedan tagit fram ett förbättrat gränssnitt  - med små men ändå viktiga skillnader - som han har jämfört med det ursprungliga gränssnittet i ett experiment med åtta deltagare.

Examensarbetets slutsats är att det nuvarande gränssnittet lider flera allvarliga brister som kan göra det svåranvänt för en stor andel av befolkningen. Dock kan stora förbättringar uppnås med ganska små medel.

Plats: Ingvar Kamprad Designcenter, sal 467
Tid: Fredag 25 september, kl 10.15 – 11.30

Handledare och kontaktperson: Mattias Wallergård, mattias.wallergard@design.lth.se, 046-222 91 77

Välkomna!

Pressmeddelande

Artikel i Sydsvenskan 2009-09-23

Sidansvarig: