lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Små luftpartiklar farligast - artikel i Extrakt september 2013

Halterna av luftburna partiklar i svenska storstäder fortsätter att vara höga. Hur oroliga ska vi som vistas där vara? Extrakt frågar Jenny Rissler, som forskar på Ergonomi och aerosolteknologi på LTH kring luftburna partiklar och deras hälsoeffekter.

Artikel i EXTRAKT 2013-09-03

Sidansvarig: