lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Sot - en workshop om hälsa, klimat, policy och teknik 18-20 juni 2012

Hur farligt är sotet för människors hälsa? Hur bra kan vi uppskatta sotets effekt på jordens klimat? Finns det risk för att biobränslen orsakar ökande utsläpp av sot? Vilka tekniska och politiska lösningar kan vi använda? Det här är några av frågeställningarna som kommer tas upp under en workshop i Lund den 18-20 juni, där deltagare från forskning, näringsliv och samhälle får möjlighet att diskutera frågeställningar och lösningar.

Pressmeddelande om workshopen

Sidansvarig: