lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Student får pris för examensarbete om städsprayer i arbetsmiljön

Karin Lovéns examensarbete inom aerosolteknologi vid Designvetenskaper på LTH får 15 000 kronor av Prevent och AFA Försäkring för att det kan bidra till en bättre arbetsmiljö. Priset delas årligen ut till examensarbeten som uppmärksammar arbetsmiljöfrågor. Karin Lovéns arbete om hälsorisker med städsprayer har enligt juryn ökat kunskapen om hälsoeffekter som beror på rengöringssprayer och skapat förutsättningar för en bättre arbetsmiljö hos yrkesgrupper som använder kemikalier i sitt arbete.

Städare är det tionde vanligaste yrket i Sverige och en yrkesgrupp som i högre grad än andra har astma och allergiproblem. Ändå har knappt någon forskning gjorts på rengöringssprayer och hälsorisker.

−Eftersom städspray är ett vanligt rengöringsmedel ville jag undersöka vad som sker med den luftburna halten kemikalier och om det uppstår några hälsoeffekter när man andas in spraypartiklarna. All spray landar inte på ytan som ska rengöras utan en del stannar kvar i luften som andas in och skulle kunna innebära en hälsorisk, säger Karin Lovén.

Läs hela pressmeddelandet

Ladda ner Karin Lovéns examensarbete

Läs mer om Prevents och AFA Försäkrings stipendium

Mer information
Karin Lovén, doktorand Designvetenskaper, karin.loven@design.lth.se , 0702-50 83 44
Jessika Sellergren, kommunikatör Designvetenskaper, jessika.sellergren@design.lth.se, 046-222 85 10

Sidansvarig: