lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Svagare ljus bättre

– Jag är förvånad att det inte sker fler olyckor under operationer, säger Hillevi Hemphälä. Jag beundrar kirurgerna som klarar av sitt arbete trots den dåliga visuella miljön, säger hon.

Hillevi Hemphälä är optiker och doktorand på Institutionen för designvetenskaper. Hon har forskat inom synergonomiområdet sedan 2004. Synergonomi kan beskrivas med orden ”utformning av den visuella miljön för att undvika ohälsa hos arbetstagaren”.

Artikeln om synergonomi publicerades i LTH-Nytt i december 2011.

Läs hela artikeln

Sidansvarig: