lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Är du intresserad av människan i extrema miljöer?

Är du intresserad av människans förmåga och tålighet i extrema miljöer?

I vår ges för andra gången en fristående kurs om
Människan i extrema miljöer (5 poäng).

Kursen ges av Laboratoriet för termisk miljö och Centrum för miljö och personskydd vid Ergonomienheten, Designvetenskaper, LTH.

Kursstart är den 23 januari 2007, en gång per vecka.

Kursen ges eventuellt på engelska.
Begränsat antal plaster. Anmäl dig NU!.

Information ges av ingvar.holmer@design.lth.se or chuansi.gao@design.lth.se 
Mer information finns på hemsida http://www.eat.lth.se/utbildning

Kursens annons 

Sidansvarig: