lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Disputation 14 december

Mattias Wallergård disputerar med avhandlingen Virtual environments as a tool for people with acquired brain injury fredagen den 14 december kl 10.15 - ca 12.00 på Designcentrum, Stora hörsalen.

Opponent är Prof. Nigel Foreman från Middlesex University.

Välkomna!

Sidansvarig: