lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Licenciatseminarium 31 januari 2007

Civ ing Andreas Dahl presnterar sin licentiatavhandling

Characterization of Aerosols Related to Occupational and Public Environments

Diskussionsledare är docent Dan Norbäck, Arbets- och miljömedicin, Institutionen för medicinska vetenskaper, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

31 januari 2007 kl 13.15 i sal DC:567, Designcentrum.

Välkomna!

Sidansvarig: