lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Presentation av exjobb 16 november

Daniel Grahn och Henrik Persson presenterar sitt exjobb den 16 november kl. 13.15 i sal DC:567.

Titel: Användning av motion sensor-teknik i mobila användargränssnitt

Opponenter: Paulina Rosenqvist och Isabelle Magnusson
Handledare: Joakim Eriksson
Examinator: Gerd Johansson 

Välkomna!

Sidansvarig: