lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Presentation av exmanensarbete 26 juni

Fredagen den 26 juni presenterar Henrik Ljungdahl och Daniel Appelgren sitt examensarbete Hannibal Lecture – Design och implementering av verktyg för att skapa och visa webbföreläsningar.

När: fredag 26 juni, kl 10.15 – 11.30

Var: sal 567

Välkomna!

Sidansvarig: