lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Presentation exjobb riskhantering

Fredagen den 13 april kl 13.15 i sal DC:567
presenterar Olof Sundström sitt examensarbete i riskhantering

Riskhantering på hög nivå – en riskanalys av expeditionsturism

Opponent är Anders Gudmundsson.

Välkomna!

Sidansvarig: