lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Utvärdering av Metalund

Metalund har, tillsammans med de andra excellenscentra som FAS har inrättat, utvärderats av FAS. Rapporten finns här.

FAS är Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.

Sidansvarig: