lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nytt möblemang förbättrar arbetsmiljön i hemvården

De senaste decennierna har antalet personer som får vård i hemmet ökat med cirka 50 procent. Bostaden blir då inte bara ett hem, utan även en arbetsplats fylld med medicinsk utrustning och material. Att skapa en bra ergonomisk miljö för personalen inom hemvården utan att den liknar en sjukhussal är en utmaning för alla parter.

Tillsammans med Landskrona kommun har ett gäng forskare och högskolestudenter tagit fasta på detta och försökt skapa möbler som smälter in i hemmet samtidigt som de förbättrar arbetsmiljön. Forskarna hängde med hemsjukvården och hemtjänsten hem till brukarna för att se vilka problem som fanns när det gäller exempelvis belysning, lyft och hygieniska krav. Observationerna skickades sedan vidare till studenter inom produktutveckling och industridesign som började att fila på lösningar för bland annat diskreta benstöd och produkter för medicinhantering.

– Något som vi testar just nu, och som tas väl emot, är en fysisk förvaringsmöbel som är uppbyggd av tre olika moduler där man kan förvara material. Tanken är att den utseendemässigt inte ska se ut som en sjukvårdsprodukt, utan kunna väljas i olika material så att brukaren själv får välja en typ som passar in i hemmet, säger arbetsmiljöforskaren Johanna Persson vid Designvetenskaper på Lunds Tekniska Högskola.

Hemsjukvård är en materialintensiv omsorg där läkemedel, bandage och annat ska försvaras – och hittas – i hemmet.

– Det är jobbigt för brukaren för det tar plats och stör hemmiljön när det ligger mycket saker framme. Det är också jobbigt för personalen för sakerna ligger på olika ställen hos olika brukare. Man vet inte alltid var man har materialet och då kan man samla det i den här möbeln, säger Johanna Persson.

Förvaringsmöbeln är designad så att personalen också får en hygienisk arbetsyta för att förbereda material eller bereda mediciner. Den kan även förses med bra belysning.

Utmaningen nu är vem som ska betala för produkterna som forskarna tar fram. Enligt Johanna Persson faller den här typen av hjälpmedelssatsningar mellan stolarna.

– Man kan tänka sig att en kommun kan erbjuda sig att hyra ut dem till brukare. Vi vet att det finns brukare som är intresserade av att betala för vissa produkter, men det finns en jämlikhetsaspekt här att man ska tillhanda håll dem åt alla, säger hon.


Artikel från nyhetsbrevet Kommunalhalsa.se, 2017-03-30

Sidansvarig: