lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Organisation och riskhantering

Området fokuserar på organisationers utformning, ledningssystem, arbetsprocesser och arbetsmetoder. Det kan handla om hantering av arbetsmiljö och säkerhet, att skapa förutsättningar för lärande för effektivitet och säkerhet, och att studera och aktivt delta i förändringsprocesser i arbetslivet.

Läs mer om vår forskning här

Organisation

Inom området Organisationsdesign är vår forskning främst inriktad på att studera och aktivt delta i förändringsprocesser inom arbetslivet.

Riskhantering

Inom området Människa, teknik, organisation och riskhantering (MTOR) studeras hur människan, människa-tekniksystem och organisation påverkar säkerhet.

Sidansvarig: